Biomedicin og sundhed

At udvikle nye strategier til sygdomsbekæmpelse kræver en forståelse for sammenhængen mellem sundhed og sygdom som bl.a. kommer til udtryk i regulering af immunsystem og stofskifte samt samspillet med sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Forskningen i Biomedicin ved DTU Bioengineering er målrettet livsstilssygdomme, antibiotika resistens og lidelser forårsaget af mikrobielle infektioner eller toxiner. 
Vi har fokus på forskningens anvendelse, og vi sigter mod at forbedre forebyggelse, diagnosticering og behandling.

At forstå virkemåden ved forskellige typer antibiotika samt hvordan man forhindrer resistens-udvikling og spredning i bakterielle patogener er et centralt mål i vores forskningsstrategi ligesom opdagelse af nye antibiotika. 

Et andet vigtigt forskningsmål er en øget forståelse af hvordan programmering tidligt i livet hænger sammen med senere risiko for livsstilssygdomme. Denne viden er essentiel i forhold til udvikling af nye forebyggende strategier.

 

Proteomics Platform

The constant high level of research into biomedicine and health at DTU Systems Biology has made it possible to attract resources and develop a world-class technological platform for proteome analysis.