Industriel bioteknologi

Forskningen i industriel bioteknologi er med til at udvide mulighederne i og repertoiret af cellefabrikker. Vi designer, udvikler og tester cellefabrikker inden for alle større typer af cellefabrikssystemer af industriel betydning, herunder bakterier, gær, filamentøse svampe, mamale celler og planter. 

Målet er at udvikle robuste, skalerbare systemer til dyrkning bl.a. ved hjælp af kvantitative analyser og avancerede fysiologiske karakteriseringsmetoder. Vi har fokus på konstant forbedring af produktionen ved at minimere størrelse og øge automatiseringen.  

Det moderne samfunds behov for nye lægemidler, biobaserede materialer, kemikalier og fødevareingredienser gør implementeringen af nye bæredygtige bioprocesser helt afgørende. Vores mål er at finde og udvikle nye enzymer og værtsceller, som kan løse opgaven med at omdanne vedvarende ressourcer til en række forædlede produkter på en bæredygtig måde. F.eks. arbejder vi med processer som kan omdannelse forskellige typer biomasse og affaldsprodukter til nye værdifulde produkter.  

Vi udvikler også fødevare- og biotekingredienser som kan øge fødevareforsyning og -kvalitet. Dette gøres bl.a. ved udforskning og karakterisering af struktur-funktionssammenhænge og konstruktion af proteiner og enzymer. Ved at anvende syntetisk biologi kan vi forbedre evnen til at opnå bestemte produkter markant ved at skræddersy målrettede biosynteseveje. Dette er samtidig med til at drive en teknologiudvikling, som er afgørende for at vurdere, forudsige og optimere cellens egenskaber. Med sådanne nye teknologier ser fremtiden lovende ud for en mere biobaseret økonomi.