Mikrobiel økologi og fysiologi

Mikroorganismer bebor næsten hver eneste niche som findes på denne planet. På DTU Bioengineering udforsker vi mikroorganismernes naturlige levesteder og fysiologiske, metaboliske og funktionelle diversitet. Denne grundlæggende viden er nemlig udgangspunktet for at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier og undgå skadevirkninger fra svampenes mykotoksiner. Denne viden kan også være vigtig i forhold til at udnytte potentialet i mikroorganismernes mange værdifulde egenskaber.

Vi er på udkig efter organismer med ønskelige egenskaber såsom probiotisk aktivitet, produktion af bioaktive sekundære metabolitter, pigmenter eller enzymer. Finder vi lovende kandidater isoleres de, og derefter identificeres de biosyntetiske gener.

Vi studerer mikrobiel diversitet, evolution og systemdynamikker ved hjælp af klassiske mikrobiologiske, genetiske og biokemiske metoder kombineret med avanceret molekylær profilering, f.eks. genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, samt funktionel og strukturel karakterisering af nøglemolekyler. Vi bruger disse indsigter til at linke bio- og kemodiversiteten til forskellige biologiske egenskaber ved de mikrobielle systemer, uanset om systemet er menneskekroppen eller et vandhul.

Vi fokuserer både på den enkelte celles opførsel og på studier af hele mikrobielle systemer i nicher, som f.eks. vand, jord, industrielt biomasseaffald, fødevarer, foder eller den menneskelige krop. Vi undersøger også de molekylære mekanismer for tilpasning og interaktioner mellem bakterier og værtsceller. Tilsammen skaber denne mikrobielle forskning vigtige indsigter, som kan udnyttes biomedicinsk og i den industrielle bioteknologi.