Nye cellefabrikker skal sikre dansk førerposition i produktionen af biologiske produkter

onsdag 26 apr 17
|

Kontakt

Uffe Hasbro Mortensen
Professor
DTU Bioengineering
45 25 27 01

Kontakt

Mette Haagen Marcussen
Kommunikationschef
DTU Bioengineering
23 71 23 10

Cellefabrik

En cellefabrik er en mikroorganisme, som via genteknologi er blevet omdannet til at producere et stof, som den ikke naturligt ville producere, for eksempel insulin eller vanillin. Processen er meget tidskrævende og dyr, og derfor bruger man kun ganske få velafprøvede mikroorganismer til cellefabrik konstruktion.

50.000 danske arbejdspladser inden for fermentering kan blive til mange flere når et nyt projekt revolutionerer konstruktionen af cellefabrikker og derved potentielt øger Danmarks produktion af bio-produkter markant.

Danmark har en lang tradition for at bruge genmodificerede svampe i cellefabrikker til at producere biologiske produkter. Eksempelvis udvindes insulin fra gær og industrielle enzymer fra skimmelsvampe – begge er produkter, som bidrager signifikant til den danske samfundsøkonomi. Der er derfor store muligheder, hvis svampes gode produktionsegenskaber kan udnyttes til fremstilling af andre værdifulde produkter til brug i biotek-, pharma- og fødevareindustrien. Etableringen af nye cellefabrikker er ofte tids- og ressourcekrævende og langt de fleste etableres derfor i en lille håndfuld velkarakteriserede svampearter, hvor man bruger tid og ressourcer på at optimere produktionen.

Forskere på DTU Bioengineering vil i samarbejde EVOLVA, Novo Nordisk og Novozymes indføre et paradigmeskifte for konstruktion af cellefabrikker. Projektet DIVERSIFY – En biodiversitet baseret strategi til cellefabrik konstruktion vil gøre det muligt hurtigt at teste, om en ny mikroorganisme vil være velegnet til at producere et givent produkt. På den måde kan man gå bort fra blot at optimere på de samme få mikroorganismer igen og igen og i stedet udnytte potentialet i den store genetiske variation i svamperiget. Professor Uffe Hasbro Mortensen, som står bag projektet uddyber:

”Vores hypotese er, at cellefabrikker med fordel kan laves af værter, hvis fysiologi naturligt er gearet til at producere produktet. Vi vil derfor skabe en unik svampeplatform, hvorpå man hurtigt kan lave en cellefabrik og teste sig frem til den bedste produktionsvært til det ønskede produkt.”

Metoden vil både forkorte produktionstiden og nedsætte omkostningerne markant og vil derved radikalt øge sandsynligheden for, at en ny cellefabrik når til markedet. På den måde sikres Danmarks førerposition inden for mikrobiel produktion af biologiske produkter. Senior Director på Novozymes
Carsten Hjort udtaler

"Vores hypotese er, at cellefabrikker med fordel kan laves af værter, hvis fysiologi naturligt er gearet til at producere produktet. Vi vil derfor skabe en unik svampeplatform, hvorpå man hurtigt kan lave en cellefabrik og teste sig frem til den bedste produktionsvært til det ønskede produkt."
Professor Uffe Hasbro Mortensen, DTU Bioengineering

”Bioteknologi undergår i disse år en dramatisk transformation, hvor nye metoder og teknologi kan muliggøre rentabel produktion af biologiske produkter som i dag kun kan fremstilles i små mængder. Det er afgørende for Novozymes at være helt fremme i førerfeltet inden for dette område. Det kan vi kun komme ved at arbejde sammen med kompetente partnere fra universiteter og industri. Diversify projektet danner en optimal ramme omkring dette partnerskab.”

Projektet koncentrerer sig om gær og svampe, men kan udvides til også at omfatte bakterier og planter på et senere tidspunkt. Det giver mulighed for i fremtiden at skalere metoden til andre brancher, og dermed har projektet potentialet til at forbedre Danmarks bioøkonomi i endnu højere grad.  

Innovationsfonden investerer 12,7 millioner kr. i projektet som i alt er på 31,6 millioner kr. og løber over 4 år. 

Projektet er et samarbejde mellem DTU Bioengineering, Evolva, Novozymes and Novo Nordisk

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.