Om DTU Bioengineering

Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) arbejder indenfor for områderne bioteknologi, fødevareteknologi og biomedicin.

Instituttet blev officielt dannet 1 juli 2016 da Institut for Systembiologi blev til to nye institutter.

Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) udfører forskning, undervisning, myndighedsbetjening og innovation inden for områderne mikrobiologi, biokemi, bioteknologi og biomedicin. Instituttets forskning er på højeste internationale niveau og er fokuseret på de samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer inden for feltet.Gennem de fremskridt vi gør i forskning, teknologi og innovation, og gennem træning og uddannelse af førsteklasses bioingeniører på kandidat og ph.d.-niveau bidrager vi til de strategisk vigtige bioteknologiske og farmaceutiske sektorer.

DTU Bioengineering har ca. 200 ansatte og heraf er ca. 2/3 videnskabeligt personale. Dette tal omfatter videnskabelige medarbejdere, ph.d. studerende, teknikere og administrativt personale. 
Medarbejderne er fordelt på fire forskningssektioner sektioner, som varetager instituttets forskning, samt udvikling og drift af videnskabelige platforme og undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelsen i Bioteknologi. Derudover sørger en administrativ stab for drift af instituttets administrative processer.

Vision
DTU Bioengineering arbejder med at fremme bæredygtige bioprocesser og på at forbedre menneskers sundhed. Som en international førende aktør inden for forskning, uddannelse og innovation i mikrobiologi, biomedicin og bioteknologi ønsker vi at bidrage til at skabe en fundamental forandring i retning mod en mere biobaseret økonomi samt en større forståelse for vigtige biologiske sammenhænge indenfor sygdom og sundhed. 

Organisation
Instituttets forskningsgrupper og teknologiske platforme er organiseret i tre forskningssektioner. Herudover har instituttet en undervisningsenhed ”Teaching Core”. Instituttet ledes af en institutdirektør og dennes ledelsesteam, som består af de tre sektionsledere, administrationschefen og undervisningslederen. Direktøren rådgives af et eksternt advisory board og et strategisk fakultetsforum, et lokalt samarbejdsudvalg og et arbejdsmiljøudvalg.

Organisationsdiagram
Download i pdf

Organisationsdiagram

 

Institutdirektør

Bjarke Bak Christensen
Institutdirektør
DTU Bioengineering
30 66 42 33

Administrationschef

Lykke Charlotte Hindsgaul
Administrationschef
DTU Bioengineering
45 25 26 20

Undervisingschef

Malene Bonné Meyer
Undervisningschef
DTU Bioengineering
45 25 49 33

Leder af PhD Skole

Mikael Rørdam Andersen
Professor MSO
DTU Bioengineering
45 25 26 75