Laborant med erfaring i molekylærbiologi

DTU Bioengineering
mandag 09 apr 18

Send ansøgning

Frist 6. maj 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Bioengineering ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering), Sektion for Syntesebiologi søger en dygtig og entusiastisk laborant til vores Eukaryotic Molecular Cell Biology forskningsgruppe i et internationalt forskningsmiljø.
Det er en alsidig og spændende stilling, der omfatter opgaver inden for både forskning og undervisning. Et fokusområde for gruppen er at udvikle fremtidens gær- og skimmelsvampe baserede cellefabrikker til produktion af b.la. medicin og fødevarer ingredienser. Typiske forskningsopgaver er konstruktion af nye svampestammer via krydsning eller via transformation efterfulgt af kemisk eller fysiologisk karakteriseringer af de fremstillede stammer. Erfaring med molekylærbiologiske og genetiske metoder til brug i svampe er derfor en central del af stillingen.
Erfaring med fluorescens mikroskopi vil ligeledes være en fordel da det typisk indgår som en del af stamme karakteriseringen.
Stillingen indbefatter også at tage ansvar for at supportere et eksperimentelt 3-ugers kursus i molekylærbiologi for ca. 28 studerende, samt løbende vejledning af en laborantelev.

De primære ansvarsområder
Du vil blive en aktiv deltager i vores forskningsprojekter og få en stor grad af selvstændighed/frihed i planlægningen og gennemførslen af eksperimentelt arbejde, der er essentielt for gruppens videnskabelige produktion. Desuden vil du blive ansvarlig for div. apparatur (elektroforeseudstyr, PCR maskiner, mikroskoper, centrifuger og autoklaver), generel vedligeholdelse af vores laboratorier, indkøb af kemikalier samt instruktion af projektstuderende og yngre forskere. Endvidere vil du få en markant rolle i at supportere den praktiske undervisning i et 3-ugers eksperimentelt kursus i svampe-molekylærbiologi og -genetik.

Hvad tilbyder vi dig
Du er uddannet laborant eller laboratorietekniker med gode mundtlige og skriftlige engelskkundskaber, er rutineret bruger af Microsoft Office pakken, samt har viden og erfaring med arbejde og arbejdsmiljø sikkerhed i et dynamisk forskningsmiljø med mange internationale medarbejdere.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet. Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. juni 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgning og kontrakt
Vi skal modtage din ansøgning senest den 6 maj 2018. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte professor Uffe Mortensen via e-mail (um@bio.dtu.dk) eller via telefon (4525 2701).

Du kan læse mere om instituttet på www.bioengineering.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) udfører forskning, undervisning, myndighedsbetjening og innovation inden for områderne mikrobiologi, biokemi, bioteknologi og biomedicin. Instituttets forskning er på højeste internationale niveau og er fokuseret på de samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer inden for feltet. Instituttets forskning fordeler sig på tre hovedområder: Mikrobiel økologi og fysiologi, Industriel bioteknologi og cellefabrikker og Biomedicin og sundhed. Instituttet har omfattende samarbejder med danske og udenlandske forskningsinstitutioner og virksomheder. DTU Bioengineering har ca. 180 ansatte, hvoraf 2/3 er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har til huse på DTU Lyngby Campus.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.