Samarbejder

DTU Bioengienering har omfattende samarbejder med nationale og internationale forskningsenheder og industri.

DTU Bioengineering har et stort fokus på industrisamarbejder og arbejder målrettet på at udvide omfanget af projekter med industripartnere.

Instituttets videnskabelige medarbejdere deltager i samarbejdsprojekter med små, mellemstore og store virksomheder finansieret af både nationale og internationale fonde, og næsten 40 procent af instituttets publikationer i 2017 involverede industripartnere.

DTU Bioengineering samarbejder tæt med alle andre life science institutter på DTU samt med de teknologifokuserede institutter. Ligeledes har instituttet omfattende samarbejder med forskningenheder i ind- og udland.