Bjarke Bak Christensen

Bjarke Bak Christensen

Institutdirektør

DTU BIOENGINEERING
Institut for Bioteknologi og Biomedicin

Danmarks Tekniske Universitet

Søltofts Plads

Bygning 221, rum 028

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
E-mail bbch@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Mikrobiologisk kvantitativ risikomodellering | Fag terapi | Fødevaremikrobiologi | mikrobiologisk dekontaminering | HACCP | Case-by-case risikovurderinger | Biofilm | Campylobacter i kyllinger | Verocytotoksin producerende E. coli | Virulens

Forskning 

Mine forskningsaktiviteter fokuserer på undersøgelser af tilstedeværelsen og kontrol af patogene mikroorganismer i hele kæden fra jord til bord. Herunder, bl.a. udvikling af metoder til fysisk eller kemisk dekontaminering af patogene mikroorganismer, samt metoder til at optimere produktionshygiejne. Forskningen inkluderer også undersøgelser af fødevarebårne patogene mikroorganismers kolonisering/binding til kødoverflader og produktionsoverflader. Endelig har jeg gennem en årrække deltaget i udvikling af kvantitative mikrobiologiske jord-til-bord risikovurderings modeller.

Ledelse

Er I øjeblikket leder af afdeling for Mikrobiologi og Risikovurdeirng, som beskæftiger ca. 70 akademiker og 45Laboranter og andet teknisk administrativt personale. Jeg er ansvarlig for forskning, uddannelse, daglig administration og personale. Afdelingen er ansvarlig for en lang række eksternt finansierede projekter og jeg har selv deltaget i adskillige eksternt finansierede nationale, såvel som internationale projekter.