Immunologisk bioinformatik

Eleverne vil gennem øvelser lære, hvordan man kan forudsige immunsystemet reaktion på en virus infektion ved hjælp af computerværktøjer og databaser. De vil få et foredrag der vil give dem et indblik i, hvordan immunsystemet virker samt opbygning og udvikling af virus. I øvelserne vil de blandt andet komme ind på de generelle bioinformatiske værktøjer såsom sekvenssøgning, parvis og multiple alignment, konstruktion af fylogenetiske træer og epitopforudsigelse. Fokus i foredrag og øvelser vil være svineinfluenzaen fra 2009. Der er inkluderet et foredrag om DTUs uddannelser; Teknisk Biomedin og Bioteknologi, samt mulighed for at se lidt af DTU.

Dagens program: 

Kl. 9.00    Velkommen på DTU

Kl. 9.15    Virus

Kl. 9.30    Introduktion til bioinformatik

Kl. 10.15  Finde sekvenser, Parvis Alignment, Fylogeni

Kl. 11.30  Frokost

Kl. 12.15  Rundvisning på DTU

Kl. 13.00  Immunsystemet

Kl. 13.45  Færdiggør øvelse samt hypotetisk person og epitop bestemmelse

Kl. 15.15  At læse Life Science på DTU

Kl. 15.45  Evaluering af øvelsen

Kl. 16.00  Tak for i dag

Bestil et besøg til Immunologisk bioinformatik