Uddannelse

På DTU Bioengineering er undervisning og talentudvikling to sider af samme sag. Instituttet ønsker hele tiden at udvikle såvel undervisningsmetoderne som underviserne og de studerende, med det formål at skabe uddannelse i verdensklasse.

Vi ønsker, at underviserne sætter spørgsmålstegn ved det bestående, søger ny inspiration fra omverdenen og inspirerer hinanden til at tænke nyt - og til at tænke på undervisning som en selvstændig akademisk disciplin og ikke udelukkende som formidlingen af fagområder. Undervisningen skal samtidig med et fagligt indhold, udfordre de studerende til at tænke anderledes; til at tænke selv, og til at tænke stort og ambitiøst.

Bachelor- og kandidatuddannelser
DTU Bioengineering har ansvaret for at planlægge, udvikle og undervise på blandt andet uddannelserne:

Best practice
Vi har konstant fokus på udvikling af både didaktik og pædagogik, samt det konkrete faglige indhold af uddannelserne og de tilhørende kurser. Dette sikres eksempelvis ved at gøre vidensdeling om "Good Teaching Practice" til en integreret del af instituttets aktiviteter.  Målet er at bidrage til uddannelse af landets bedste Bioingeniører via undervisning på højt niveau og af høj kvalitet.

Talentudvikling
Som en naturlig del af DTU Bioengineering’s fokus på uddannelse arbejder vi systematisk og målrettet med de studerendes talentudvikling. Der er således tilbud om både særlige studieforløb og ekstra-curriculære aktiviteter.
Læs mere om talentudvikling

Kontakt

Malene Bonné Meyer
Undervisningschef
DTU Bioengineering
45 25 49 33

Uddannelsen i bioteknologi

Se en video om uddannelsen i bioteknologi