Tre bevillinger fra DFF til forskere på DTU Bioengineering

Monday 22 May 17
|

Contact

Uffe Hasbro Mortensen
Professor
DTU Bioengineering
+45 45 25 27 01

Contact

Lone Gram
Professor
DTU Bioengineering
+45 45 25 25 86

Contact

Mikael Rørdam Andersen
Guest Professor
DTU Bioengineering

DFF Forskningsprojekter

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning uddeler Det Frie Forskningsråd DFF-Forskningsprojekter til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, som udspringer af forskernes egne idéer. Et DFF-Forskningsprojekt er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne er af høj international kvalitet.
Det samlede ansøgte beløb til ansøgningsfristen i oktober 2016 var på ca. 1,4 mia. kr.  og rådet har behandlet 363 ansøgninger.

Med tre bevillinger fra Det Frie Forskningsråd på i alt 13,6 millioner vil forskere på DTU Bioengineering lave supersvampe ved at sende skimmelsvampe på slankekur, modvirke antibiotikaresistens ved at udvikle nye bioaktive stoffer fra havets mikro-organismer samt tænde for slukkede gener i skimmelsvampe for at finde frem til alle de stoffer svampene kan producere.

Tre forskningsprojekter fra DTU Bioengineering har opnået en samlet støtte på 13,6 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråds netop uddelte pulje for teknologi og produktion. Direktør Bjarke Bak Christensen på DTU Bioengineering udtaler:

”Det er glædeligt, at vores forskere får den anerkendelse, som bevillingerne er. Forskerne på DTU Bioengineering er gode til at skaffe forskningsmidler, men det er alligevel flot at vi hjemtager tre bevillinger fra den samme pulje.”

Projektbeskrivelser fra DFF’s pressemeddelelse:

ActFun: Activation of Silent Gene Clusters for Secondary Metabolite Production in Fungi using a Synthetic Biology Approach based on CRISPR/Cas9
Professor Uffe Hasbro Mortensen modtager 1.953.449 kr.
Projektbeskrivelse: Skimmelsvampe har potentialet til at producere enorme mængder ukendte sekundære metabolitter. Blandt disse vil der givetvist være både nyttige stoffer, der kan bruges i lægemiddelindustrien som nye medikamenter; såvel som giftstoffer, der kan skade både mennesker og kreaturer. Det er derfor vigtigt, at der bliver etableret et overblik over de stoffer, der kan produceres af skimmelsvampe. Når forskere forsøger at kortlægge, hvilke stoffer en svamp kan producere, så kompliceres det af, at generne bag det biosyntetiske maskineri ikke udtrykkes under laboratorieforhold. I svampeforskning er en af de vigtigste opgaver derfor at udvikle metoder, der aktiverer dette maskineri. Via bioinformatik er det nemt at identificere gener, der kan lede til produktion af ukendte svampestoffer, og opgaven er derfor at aktivere disse gener. I dette pionerprojekt er det vores hypotese, at vi kan konstruere og udtrykke funktionelle syntetiske transkriptionsfaktorer, der er designet til at aktivere udvalgte svampegener, som normalt er slukkede under laboratorieforhold. Projektet vil bevise, at denne hypotese er korrekt, ved at efterprøve metoden og identificere en række nye stoffer.
Uffe Hasbro Mortensens forskningsgruppe: Eukaryotic Molecular Cell Biology

EcoTech: From ecology to technology - Unraveling of the bioactive potential of marine bacteria
Professor Lone Gram modtager kr. 5.882.456 kr.
Projektbeskrivelse: Hvis vi i fremtiden skal kunne behandle mikrobielle infektioner, må vi finde nye antibiotiske stoffer, da mikroorganismer med stor hast bliver resistente overfor eksisterende stoffer. Naturen er fortsat vores bedste kilde til nye og kemisk komplekse bioaktive stoffer, og jord- og plantebakterier har været kilde til mange antibiotika. Formålet med dette projekt er at udnytte en hidtil sparsomt udforsket ressource til udvikling af nye bioaktive stoffer: marine mikro-organismer, der danner stoffer, som kemisk er forskellige fra stoffer dannet af landjordens organismer. Analyse af mikroorganismers genomer har vist, at de indeholder langt flere grupper af genclustre, der koder for bioaktive stoffer, end hidtil fundet ved bioaktivitetstest. Metoder, hvorpå disse ”silent gene clusters” kan bringes til udtryk, er under intens udforskning. Da generne konstant nedarves og overføres i mikrobernes naturlige miljø, er det vores hypotese, at brug af naturlige kulstofkilder og bakteriesignaler vil medføre gen-udtryk. Projektet er tværdisciplinært og baseres på ekspertise inden for bakterie-fysiology, marin økologi og naturstofkemi med brug af genom- og transkriptomanalyse samt LC-MS/MS og NMR. Projektets strategi er universel og kan benyttes til udnyttelse af andre uudforskede mikroorganismer. Samlet vil både projektets strategi og de stoffer, der frembringes, være til nytte for den bioteknologiske industri og for samfundets fremtidige muligheder for at kontrollere infektiøse sygdomme.
Professor Lone Grams forskningsgruppe: Bacterial Ecophysiology and Biotechnology

Lean fungus – A secretion-minimalized synthetic super strain

Lektor Mikael Rørdam Andersen modtager 5.796.738 kr.
Projektbeskrivelse: Skimmelsvampe findes alle steder i naturen og vores dagligdag. Hvad de færreste måske ved om disse pelsede skabninger er, at de hver især er rige kilder til både nye enzymer til eksempelvis rengøring og fødevareproduktion og til nye lægemidler til behandling af både nutidens og fremtidens sygdomme. Af de grunde bruges de allerede i stor stil i bioteknologien til produktion af både enzymer og lægemidler såsom kolesterolsænkende medicin, blodfortyndere, og antibiotika. Selvom de svampe, der bruges nu til bioteknologi, er sikre og effektive, så er der store problemer forbundet med at bruge nye svampe til de samme formål. F.eks. kan de lave for mange forskellige enzymer, så der ikke produceres de rigtige produkter, eller de kan lave giftstoffer, som ødelægger både enzym- og lægemiddelproduktion. I projektet vil vi lære mere om svampene og fjerne disse problemer ved at lave nye varianter af svampene, som er ""slankede"" ved at fjerne de normale enzymer og mulige lægemidler fra svampens arvemasse. Disse slanke supersvampe indeholder fremtidens teknologier til svampe-baseret industriel bioteknologi.
Mikael Rørdam Andersens forskningsgruppe:
Network Engineering of Eukaryotic Cell Factories

Læs Det Frie Forskningsråds fulde pressemeddelelse


News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.bioengineering.dtu.dk/english/news/2017/05/3-bevillinger?id=2346d82e-49a3-45e0-804f-bddfcfb6d3e8
12 DECEMBER 2019