Forskning

Forskningen ved Institut for Bioteknologi og Biomedicin tager udgangspunkt I problemstillinger af vigtig samfundsmæssig og videnskabelig karakter inden for områderne:
 • mikrobiologi 
 • cellebiologi 
 • bioteknologi 
 • molekyle- og proteinkemi 
 • fødevareteknologi 
 • biomedicin og sundhed 
 • biokemi 
 • biofysik 
 • molekylær, strukturel og cellebiologi 
 • immunologi 
 • mikrobiel økologi
 • fysiologi 
 • bioinformatik

DTU Bioengineering er ansvarlig for 3 state-of-the-art teknologiske platforme som bl.a. omfatter fermentering, high-throughput screening, massespektrometri-baseret metabolomics og proteomics.

Platformene er baseret på en tværfaglig tilgang til forskning og bygger på samarbejde med andre institutter på DTU, nationale og internationale institutioner og med aktører fra den offentlige såvel som den private sektor.