Mikkel Betnzon-TIlia

Forskning i mikrobielt mørkt stof støttes med 5,9 Mio kr.

fredag 04 jan 19

Kontakt

Mikkel Bentzon-Tilia
Adjunkt
DTU Bioengineering

Adjunkt Mikkel Bentzon-Tilia modtager 5,9 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfonds Sapere Aude-program til sit projekt 'Mikrobielt mørkt stof: En uudnyttet kilde til nye naturstoffer'.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-programmet sigter mod at give særligt talentfulde, yngre forskere mulighed for at gå i dybden med vigtige forskningsidéer og styrke forskerens netværk og karriere. 

Mikkel Bentzon-Tilias projekt skal imødegå udviklingen af antibiotikaresistens, som er en af de største trusler mod menneskets sundhed. Ifølge WHO er menneskeheden på vej ind i den ’Postantibiotiske æra’; en tid hvor vi ikke længere kan behandle selv de mest almindelige infektionssygdomme med de forhåndenværende antibiotika.  

"Antibiotikaresistens hos bakterier spredes med alarmerende hast og er en af de største trusler mod menneskets sundhed. De resultater vi søger at opnå i dette projekt vil være skelsættende i forhold til hvorvidt vi er i stand til at imødegå denne udvikling"
Adjunkt Mikkel Bentzon-Tilia

De fleste antibiotika er baseret på naturstoffer fra mikroorganismer, man har isoleret og dyrket i laboratoriet. Imidlertid kan man typisk kun isolere og dyrke mindre end 1 % af bakterierne i et givent miljø. De resterende mere end 99 procent, såkaldt 'mikrobielt mørkt stof', repræsenterer en stort set uudnyttet pulje af bioaktive stoffer, altså stoffer, som har biologisk aktivitet; for eksempel antimikrobielle eller vækstfremmende egenskaber. 

Formålet med projektet er at udvikle nye metoder til at isolere bakterier fra miljøet, og på den måde finde frem til nye antibiotika. I stedet for at isolere en organisme ved at dyrke den i laboratoriet, skal forskerne dykke ned i det mikrobielle mørke stof og finde frem til de mest lovende gener for produktion af antibiotika. De gener skal forskerne så markere, så de kan se, hvad det er for celler, som indeholder generne. Derefter skal de isolere DNA’et fra de organismer, de har fundet frem til, som har evnen til at producere antibiotika, og sætte de relevante gener ind i en anden organisme, som de kan dyrke, og derved få til at producere det nye antibiotika.

”Antibiotikaresistens hos bakterier spredes med alarmerende hast og er en af de største trusler mod menneskets sundhed. De resultater vi søger at opnå i dette projekt vil være skelsættende i forhold til hvorvidt vi er i stand til at imødegå denne udvikling. Sapere Aude bevillingen gør mig i stand til at opbygge en stærk forskningsgruppe og etablere de internationale samarbejder, som er essentielle for at et projekt af dette omfang vil kunne lykkes.” udtaler Mikkel Bentzon-Tilia

De nye metoder vil også kunne bruges på andre områder inden for farma- og biotekindustrien, for eksempel til opdagelsen af nye enzymer, lægemidler, eller andre stoffer, som kan udnyttes af biotekindustrien.

Danmarks Frie Forskningsfond uddelte i 2018 i alt 34 Sapere Aude bevillinger, på samlet set 192 millioner kroner.

Foto: Tariq Mikkel Khan, Danmarks Frie Forskningsfond

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.