Kirsten Wisborg og Thomas Andresen

Partnerskab mellem Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og DTU Health Tech

mandag 24 aug 20
|

Kontakt

Thomas Lars Andresen
Institutdirektør, professor
DTU Sundhedsteknologi
25 37 44 86

Vicedirektør for Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Kirsten Wisborg og institutdirektør Thomas L. Andresen fra DTU Health Tech har skrevet under på en samarbejdsaftale, som skal styrke og udbygge samarbejdet mellem BFH og DTU Health Tech, herunder mellem forskere på de to institutioner.

I erkendelse af, at mange af de udfordringer, som sundhedsområdet møder, kan løses med ny teknologi og innovation, har de to parter indgået en rammeaftale, som skal øge samarbejde mellem forskere på institutionerne, og udvikle og validere teknologier og løsninger, der kan skabe værdi i sundhedspraksis. Partnerskabet vil have fokus på tværgående kliniske problemstillinger og bidrage til at skabe et aktivt og internationalt førende forskningsmiljø, der kan tiltrække forskere og bevillinger.

Samarbejdet kan spænde over forskning, innovation, uddannelse, klinisk afprøvning og tests med videre, og det kan desuden udbygges ved, at DTU Health Tech fungerer som kontaktpunkt for andre relevante institutter og enheder på universitetet.

”Grundlæggende handler det om at gøre patientbehandlingen bedre. Et tæt samarbejde med forskningsmiljøer i almindelighed og DTU Health Tech i særdeleshed vil være med til at bringe de to forståelser sammen og medvirke til at skabe teknologier, der er til for mennesker – præcis som det er DTU´s målsætning,” siger Kirsten Wisborg.

Parterne har allerede en række aktiviteter sammen, men med rammeaftalen bliver samarbejdet tættere og mere formaliseret. De to parter har også planer om at dele personale i det omfang, det måtte blive relevant.

”Vi håber, at vi ved hjælp af aftalen, vil kunne flytte forskningsresultater og teknologiudvikling meget hurtigere til det punkt hvor det bliver til gavn for patienter. Det kræver, at vi øger vores viden om, hvad der skaber kvalitet for den enkelte menneske, der møder sundhedssektoren og lade dette skabe rammen for, hvordan vi udvikler forskning i ny teknologi. Her er et samarbejde som dette med Bispebjerg- Frederiksberg Hospital helt centralt,” siger Thomas Andresen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.