Vilhelm Krarup Møller, studerende DTU Bioengineering. Foto: Mikal Schlosser.

Biomasse-sensor skal forenkle forsøg

fredag 01 mar 19

Kontakt

Kristoffer Buch
Projektleder
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
21 18 00 63

Kontakt

Vilhelm Krarup Møller
Studerende
DTU Bioengineering
45 50 71 28 99
Studerende bag spinout virksomhed fra DTU Bioengineering udvikler internetbaseret teknologi til at forenkle laboratorieforsøg.

Metoderne inden for mikrobiologi er blevet så avancerede, at det nu er meget tidskrævende og forudsætter en stor teknisk viden at udføre velfungerende forsøg. Det problem har tre studerende i spinout virksomheden Recombiotics fra DTU sat sig for at løse ved at automatisere laboratorieprocesser og bruge teknologi baseret på Internet of Things (IoT). Det første produkt fra virksomheden er en sensor, som direkte fra en forsøgskolbe kan måle koncentrationen af biomasse.

”Vores vision er at fremstille laboratorieudstyr, der er så enkelt, at alle kan betjene det, samtidig med at vi letter arbejdet i laboratorierne ved at standardisere rutineopgaver som opformering af celler, ” siger medstifter af Recombiotics Vilhelm Krarup Møller, som til daglig studerer bioteknologi og syntetisk biologi på DTU.

Lysdiode teknologi

Teknologien i den nye biomasse-sensor er baseret på en lysdiode og en måleplade, som registrer, hvor meget lys, der kan trænge igennem væsken i kolben. Grumsetheden i væsken kan bruges som et mål for mængden af biomasse, som er produceret af cellerne. Sensoren måler, hvor meget tørstof der er i kolben, og sender måleresultaterne til en hjemmeside, som kan betjenes via computer eller mobiltelefon. Programmet kan også udstyres med en alarm, som advarer om at mængden af biomasse har nået et fastlagt niveau.

Vilhelm Krarup Møller har som studerende på DTU bemærket, at avancerede maskiner som væskehåndterings-robotter ofte ender i kælderen, fordi det kræver mange måneders uddannelse at håndtere dem. Det skyldes ifølge Vilhelm dels at programmering er en ny disciplin for biologer, dels at der ikke er udviklet et særligt programmeringssprog med en arbejdsvenlig brugerflade til at håndtere biologiske data. Det betyder, at forskerne skal lære at indtaste koder for til de bagvedliggende værdier i de enkelte celler i et exelark for alle de værdier de vil registrere i et forsøg.

Forretningsplan

De tre studerende fra DTU har fået hjælp fra DTU Skylab til at udvikle en forretningsplan og til at undersøge om der er et marked for deres opfindelse. På baggrund af kontakter til biotekbranchen er Recombiotics gået ind i et samarbejde med Novo Nordisk, som gerne vil teste de tre studerenes sensor.

Sideløbende med udviklingen af den automatiserede biomasse-sensor samarbejder de tre studerende med et patentkontor i København om at patentere opfindelsen. De har valgt at påtage sig opgaven med patentering på egen hånd, frem for at indgå i et samarbejde med DTU, for at kunne bevare 100 procents ejerskab over deres virksomhed.

Recombiotics automatiserede biomasse-sensor og hjemmeside er online i slutningen af 2019, hvor forskere kan gå ind med en kode og se de data de har fra en sensor i et forsøg.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.