Mastitis-ringtest afvikles i uge 39

onsdag 14 jul 21
|

Kontakt

Bettina Nonnemann
Postdoc
DTU Sundhedsteknologi
35 88 68 29
Nu bliver det igen muligt at deltage i årets Mastitis-ringtest, for at kvalitetssikre det mikrobiologiske laboratoriearbejde i diagnostikken.

Ringtesten er det eneste nationale redskab til fortløbende kvalitetssikring af mastitisdiagnostikken i praksislaboratoriet. Ringtesten giver deltagerne mulighed for at kvalitetssikre deres egen mikrobiologiske diagnostik, og at sammenlige sig med det danske præstationsniveau. Testen lægger hovedvægt på normalt forekommende mastitisbakterier. Derudover afspejler testen den nyeste danske viden om mastitisbakterier samt bakterier der giver anledning til differentialdiagnostiske problemer.

Alle bakterierne i ringtesten stammer fra mælkeprøver indsendt fra danske køer til DTU i de seneste år. Testen afspejler derfor et relevant spektrum af den forventelige danske mastitismikrobiologi.

Ringtesten er et tilbud til dyrlæger, laboranter og veterinærsygeplejersker beskæftiget med mikrobiologisk laboratoriearbejde i kvægpraksis. Deltagelse er personlig og efter deadline for for indrapportering af resultater får den enkelte deltager adgang til sine egne resultater og derudover udsendes en anonymiseret rapport over ringtestens samlede resultater

Procedure og tilmelding
Ringtesten afvikles i uge 39.

Tilmeldingen vil være åben fra mandag d. 26 juli til 23 august 2021 kl. 12.00. Nærmere information følger. 

Prisen er 3.500 kr. pr. deltager + 300 pr ekstra login.
Tilmelding: https://www.conferencemanager.dk/ringtest2021/signup

Praktisk vedrørende ringtesten
Det anbefales, at ringtesten anvendes udelukkende til at kvalitetssikre den daglige diagnostik og ikke betragtes som en konkurrence. Derfor er det ikke hensigten at ringtesten skal anvendes til at afprøve nye materialer/metoder, men til at finde eventuelle fejl/bedre alternativer i sin eksisterende diagnostiske rutine.

Ønsker man alligevel at optimere sit laboratorieudstyr i forbindelse med ringtesten, kan man tage afsæt i nedenstående "huskeliste": 

 • Inkubator: tjek at den holder temperaturen 37 grader celsius
 • Dåse med fyrfadslys til mikroarerofil inkubering (evt. CO2-incubator eller beholder med generator for mikroaerofil atmosfære)
 • UV-lampe (Woods lampe)
 • Mikroskop med olieimmersionslinse Immersionsolie
 • Objektglas
 • Dækglas
 • 10 µL podenåle til udsæd/tests
 • Sterile vatpinde til udsæd
 • Affaldsspand til inficeret materiale
 • Håndvask og hånddesinfektion
 • Papir til aftørring
 • Sprit eller lignende til desinfektion af arbejdsområdets overflader efter endt laboraotoriearbejde - husk at der potentielt fremsendes resistente bakterier.

 • Reagenser
 • KOH 3%
 • Brintoverilte (H2O2) 3%
 • Koagulasetest
 • Nigrosin til udstrygningspræparater
 • 1 McFarland standard 0,5
 • Rør med 0,9% NaCl
 • Agar
 • Blodagar med 0,05% aesculin
 • CHROMagar

Spørgsmål kan rettes til Bettina Nonnemann

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.