Bjarke Bak Christensen

Danske styrkepositioner skal udnyttes i den grønne omstilling

onsdag 09 sep 20
Hvert kvartal udsender DTU Bioengineering nyhedsbrev med et udvalg af den senete forskning fra instituttet. Nyhedsbrevet fokuserer sig aktuelle temaer, som bliver kommenteret af institutdirektør Bjarke Bak Christensen.

Modtag nyhedsbrevet 4 gange om året.

Et styrket politisk fokus på at udnytte de danske spidskompetencer inden for bioteknologi og fødevareteknologi kan føre til langt bedre udnyttelse af jordens ressourcer og til at Danmark kan blive leverandør af nye grønne teknologier til hele verden. Og vi har faktisk forudsætningerne for det. 

Den seneste ATV-rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, der udkom i august viser nemlig, at danske forskningsinstitutioner og teknologivirksomheder har godt fat særligt inden for vindteknologi, bioteknologi, fødevare- og lydteknologi. Danmarks styrkeposition inden for bioteknologi bør derfor sættes endnu mere i spil i den grønne omstilling. 

Ifølge ATV-rapporten er en af de store udfordringer i at sætte handling bag ordene at fokusere indsatsen. Der er rigtig mange muligheder inden for det bioteknologiske område - og der er helt klart teknologier der vil have større effekt på den grønne omstilling end andre. Derfor bør man prioritere både de teknologier, der skal bidrage til at nå klimamålene for 2030, men også de langsigtede investeringer, som først vil have effekt om måske 20-30 år.

Mulighederne er utallige f.eks. kan virksomheder og universiteter bidrage med løsninger, der kan afløse nogle af de varer, vi i dag får fra den petrokemiske industri. På DTU Bioengineering arbejder vi f.eks. med at udnytte enzymer til at producere nye plastmaterialer – og på at identificere andre enzymer, som senere kan nedbryde produkterne biologisk.

Bioteknologien kan også bidrage til at få udnyttet bioressourcerne bedre. Det gælder for eksempel vores forskning inden for anvendelse af sidestrømme i produktionen. Mejeribranchen har været så gode til at udnytte sidestrømmen, valle, fra osteproduktionen, at valle i dag bidrager til et helt sortiment af forskellige højværdiprodukter, der kan anvendes bredt i fødevarer og foder og som i dag er en af branchens væsentligste indtægtskilder.

På tilsvarende vis kan vi se, at der er et stort og uudnyttet potentiale for at anvende mikroorganismer og enzymer til at udnytte sidestrømme fra andre produktioner til udvikling af f.eks. nye ingredienser.

Senest har Power to X-konceptet skabt helt nye muligheder. Aktuelt forsker vi i enzymers og mikroorganismers evne til ikke bare at binde CO2 fra luften, men også til at konvertere CO2 med hjælp fra de elektroner der genereres fra f.eks. vindmøller og omdanne den til biobaserede kemikalier, foder og måske endda også fødevarer.

Der er fortsat et stort arbejde foran os. Vi skal have virksomheder og universiteter til at arbejde endnu bedre sammen, og der er behov for at også virksomhederne arbejder bedre sammen både indenfor og på tværs af brancher, som f.eks. virksomheder inden for bioteknologi, fødevareteknologi og vindenergi. Endelig er der er brug for politiske visioner og handling, så vi udnytter de danske styrkepositioner og bringer dem i spil globalt i arbejdet med at nå FN´s klimamål i 2030.

Bjarke Bak Christensen, institutdirektør DTU Bioengineering

Leder i nyhedsbrev

DTU Bioengineering udsender hvert kvartal et nyhedsbrev på engelsk med et udpluk af den seneste forskning. Nyhedsbrevet sætter fokus på aktuelle temaer og bliver kommenteret af institutdirektør Bjarke Bak Christensen. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.