Image: Colourbox.dk

DTU bidrager til ny masterliste over hormonforstyrrende stoffer i EU

tirsdag 02 jun 20

Kontakt

Sofie Christiansen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 25
Myndigheder i fem europæiske lande har sammen publiceret en slags masterliste over kemikalier, der har hormonforstyrrende effekter. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har spillet en væsentlig rolle i arbejdet med at dokumentere stoffernes sundhedsskadelige effekter.

Verden over er der politisk enighed om at mindske menneskers og miljøets udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. For at kunne prioritere indsatsen og øge kemikaliesikkerheden er det vigtigt at vide præcis hvilke kemiske stoffer, der har en hormonforstyrrende effekt i mennesker og miljø.

Beslutningstagere i hele verden har nu fået et nyt vigtigt værktøj i form af en hjemmeside med lister over kendte hormonforstyrrende stoffer. Den indeholder dels information om alle de stoffer, der allerede er stemplet som hormonforstyrrende i EU – dels om alle de stoffer, som er ved at blive undersøgt for hormonforstyrrende effekter.

Hjemmesiden er gået i luften den 2. juni 2020 og er blevet til i et samarbejde mellem forskere og myndigheder i Danmark, Belgien, Frankrig, Holland og Sverige.

Fra Danmark har Miljøstyrelsen sat ni kemiske stoffer på listen, bl.a. på baggrund af undersøgelser udført af Center for Hormonforstyrrende Stoffer (CeHoS) med DTU Fødevareinstituttet som projektleder. Her fandt forskere fra DTU og SDU solidt videnskabeligt belæg for, at disse stoffer er hormonforstyrrende.

Læs mere

Læs mere om den nye liste i en nyhed fra Miljøstyrelsen: Ny hjemmeside giver overblik over hormonforstyrrende stoffer i EU. Du kan også besøge hjemmesiden: Endocrine Disruptor Lists.

DTU Fødevareinstituttets arbejde med at dokumentere forskellige hormonforstyrrende stoffers effekter er beskrevet i en nyhed fra instituttet: Ni ”nye” hormonforstyrrende stoffer identificeret.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.