Industri og universiteter mødtes om at skabe en bæredygtig fremtid med bioteknologi

torsdag 21 nov 19

Kontakt

Bjarke Bak Christensen
Institutdirektør
DTU Bioengineering
30 66 42 33

Kontakt

Mette Haagen Marcussen
Kommunikationschef
DTU Bioengineering
23 71 23 10

Flere end 250 deltagere fra universiteter, organisationer og industri mødtes i sidste uge på DTU og diskuterede, hvordan man kan bruge bioteknologi til at skabe en bæredygtig fremtid.

Symposiet Bioengineering in Food and Feed Production, som DTU Bioengineering afholdt i sidste uge, satte fokus på bioteknologi som en metode til at skabe bæredygtige ikke-skadelige alternativer til antibiotika, pesticider og andre skadelige kemikalier, der bruges i den moderne foder og fødevareproduktion.

"Med symposiet sætter vi ud sammen og skitserer, hvordan bioteknologi kan bruges til at finde og skabe bæredygtige alternativer. For at kunne gøre dette, er vi nødt til at samarbejde, til at kombinere vores ekspertise og indsigt. "
Rektor Anders Bjarklev, DTU

Målet var at bringe universiteter og industrien sammen og derved lægge grunden til nye samarbejder, som kan føre til bæredygtige bioteknologiskbaserede projekter. Rektor for DTU Anders Bjarklev sagde i sin åbningstale

”Med symposiet sætter vi ud sammen og skitserer, hvordan bioteknologi kan bruges til at finde og skabe bæredygtige alternativer. For at kunne gøre dette, er vi nødt til at samarbejde, til at kombinere vores ekspertise og indsigt. Vi har brug for effektive, økonomisk sunde og bæredygtige biobaserede alternativer. Universiteterne kan udføre størstedelen af grundforskningen og være spydspidsen i udviklingen af nye teknologier. Industrien vil omdanne dette til omsættelige alternativer - det ene kan ikke undvære det andet.”

Novozymes A/S er en af de virksomheder, som var godt repræsenteret ved symposiet. Martin Simon Borchert, direktør for Animal Health & Microbes AR ved Novozymes, er enig med Anders Bjarklev i, at universiteter og industri har brug for hinanden:

”Symposiet reflekterer tre af Novozymes’ store satsningsområder; landbrug, dyr- og menneskers sundhed som er en betydelig del af vores nye strategi: ”Better Business with Biology”. Vi har brug for mere grundforskning på disse tre områder, og til dette har vi brug for akademiske partnere som for eksempel DTU.

Novozymes arbejder seriøst med UN’s 17 sustainable development goals for at bringe nye sunde og bæredygtige fødevarer til den voksende verdensbefolkning. Symposiet er en god måde for os at se, hvad der foregår inden for forskningen på universiteterne og til at indgå nye partnerskaber.”

Også Innovationsfonden var repræsenteret med flere deltagere.

”Vi vil gerne holde forbindelsen til vores stakeholders, og så er det altid spændende at komme ud og høre, hvad folk brænder for. Samtidig giver det os en indikation af, hvad der sker fremover”,

siger Scientific Officer Thomas Mathiasen fra Innovationsfonden og tilføjer

”Hvis det går, som det ser ud til, kommer der næste år store puljer til bæredygtige projekter, og det er klart, at det er dem, som kan levere de bæredygtige løsninger, som skal søge puljerne.” 

Symposiet er det første i en række af årlige symposier, hvor DTU Bioengineering bringer industri og universiteter sammen og sætter fokus på forskellige aspekter af bioteknologiske løsninger til verdens udfordringer. Direktør for DTU Bioengineering Bjarke Bak Christensen siger

”Med dette det første symposium af en række, har vi skabt grobunden for nye tværgående samarbejder med fokus på bæredygtige løsninger baseret på bioteknologi.

I år har vi fokuseret på fødevare- og foderproduktion og næste år ser vi i retning mod sundhed, når vi afholder symposiet Life Science Engineering – Expanding the Therapeutic Space på DTU den 12. november. Symposiet sætter fokus på opdagelse og udvikling af nye bioaktive molekyler til udviklingen af nye medikamenter.”

Registrer her for at blive orienteret om symposiet i 2020

Deltagerne på dette års symposie, som blev afholdt på DTU den 13. November, kom fra 23 forskellige virksomheder og 9 universiteter og organisationer.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.