Child eating spruce

Spis juletræet og bliv sundere

fredag 24 maj 19

Kontakt

Maher Abou Hachem
Professor MSO
DTU Bioengineering
45 25 27 32

Smørsyre

Smørsyre er med til at holde tarmsystemet sundt ved at modulere immunsystemet. Smørsyre reducerer risikoen for udvikling af inflammatoriske tilstande og hæmmer udviklingen af tarmkræft. Der er derfor stor interesse for de bakterier, der er gode til at producere smørsyre. 

Roseburia intestinalis

Roseburia intestinalis koloniserer omkring 90 % af alle mennesker, og udgør her omkring 3-5 % af de samlede bakterier i tarmen. Det gør R. Intestinalis til et fremherskende medlem af den menneskelige tarmflora. Denne bakterie omdanner effektivt kostfibre, der består af β-mannaner og xylaner, primært til smørsyre. Disse hemicelluloser fra træbiomasse er også effektive vækstfremmere for R. intestinalis.

β-Mannan og xylan
Disse to kompleke kulhydrater er fremherskende komponenter i hemicellulose i planternes cellevæg. β-mannan og xylan udgør tilsammen omkring en tredjedel af træbiomassens vægt. Mens xylan udgør cellevæggene i korn, f.eks. hvede og rug, er β-mannan den dominerende hemicellulose i træbiomasse, men er også et udbredt stivelsesmiddel og konsistensregulerende tilsætningsstof i madvarer og findes i frugt og grøntsagers cellevægge.

Skal vi helt bogstavligt til at spise vores juletræer? Ifølge en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications er det en rigtig god ide, hvis vi gerne vil være sundere.

Undersøgelsen viser, at bakterier i menneskets tarmsystem kan omdanne fibre fra grantræer og nåletræer til et potent anti-inflammatorisk stof kaldet smørsyre, som beskytter mod inflammatoriske lidelser og tarmkræft.

Menneskets tarmsystem er opbygget som et selvstændigt ernæringsmæssigt hierarki med få specialiserede medlemmer øverst i fiberfødekæden. Disse medlemmer er i stand til at omdanne komplekse kostfibre til sundhedsfremmende bioaktive molekyler, f.eks. smørsyre.

Disse sundhedsfremmende bakteriegrupper fra den menneskelige tarmflora er i den senere tid kommet mere og mere i fokus, og udviklingen af skræddersyede kosttilskud, som fremmer netop denne gruppe bakterier, rummer stort potentiale i forhold til en ikke-invasiv strategi til bekæmpelse af sygdomme og til sundhedsfremme. Disse kosttilskud vil kunne bruges både i fødevarer og foder og derved fremme både mennesker og dyrs sundhed.

I en ny undersøgelse, der er udgivet i det prestigefyldte tidsskrift Nature Communications, har forskere fra DTU, Det Biovidenskabelige Fakultet i Norge og Michigan Universitet i USA undersøgt en af disse smørsyreproducerende bakterier Roseburia intestinalis’ evne til at udnytte kostfibre fra kosten.

Studiet bygger videre på et studie, som forskerne publicerede sidste år i Nature Microbiology, hvor de var de første til at vise, hvilke dele af fibre Roseburia intestinalis spiser, og hvordan den gør det.

Den nye undersøgelse viser, at bakterien har udviklet et komplekst proteinapparat, der gør det muligt for den at få energi fra komplekse kulhydrater i kosten, f.eks. fra kaffe og kokosnødder, men også mere overraskende fra bløde træsorter som f.eks. juletræer.

”Denne opdagelse og den detaljerede viden om hvad denne bakteries foretrækker at spise, som vi påviser i denne undersøgelse og desuden i en relateret undersøgelse, som vi publicerede i Nature Microbiology sidste år, giver nye og spændende perspektiver for at tilføre værdi til en stor mængde biomasseressourcer ved at omdanne den til et præbiotikum, der fremmer smørsyreproducerende bakterier i den menneskelige tarm”, siger professor MSO Maher Abou Hachem fra DTU Bioengineering, som er forskningsleder på DTU’s bidrag til undersøgelsen.

Forskernes næste skridt er at teste i dyr og mennesker med henblik på at udvikle et præbiotisk sundhedsfremmende kosttilskud baseret på fibre fra bløde træsorter.

Læs artiklen i Nature Communications: The human gut Firmicute Roseburia intestinalis is a primary degrader of dietary β-mannans

Relaterede artikler:

Nature Microbiology: Differential bacterial capture and transport preferences facilitate co-growth on dietary xylan in the human gut>

DTU Bioengineering: Specialudviklet kosttilskud til bestemte tarmbakterier

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.