Bjarke Bak Christensen. Foto Mikal Schlosser

DTU Bioengineering styrker innovation og entreprenørskab

fredag 01 mar 19

Kontakt

Bjarke Bak Christensen
Institutdirektør
DTU Bioengineering
30 66 42 33
To nye professorer skal styrke samarbejdet med virksomheder og bidrage til flere spinout-virksomheder fra DTU Bioengineering.

To nye professorer skal styrke innovation og dannelse af spinout-virksomheder fra DTU Bioengineering. Den ene vil samtidig blive ansat som vicedirektør med ansvar for innovation og entepreneurship. Institutdirektør Bjarke Bak Christensen forventer, at de nye professorer vil fordoble hastigheden i antallet af spinout-virksomheder, og at udviklingen vil føre til et langt højere tempo fra idé til markedsvurdering af projekter, etablering af proof-of-concept og forretning. Dette kommer til at foregå både i samarbejde med virksomheder og hvor virksomheder spinnes direkte ud fra instituttet.  

"Hvis vi virkelig skal gøre en forskel, så er vi nødt til at gøre det på et forretningsmæssigt og konkurrencedygtigt grundlag. Hvis det skal flytte sig på verdensplan, så er vi nødt til at lave nogle teknologier og produkter, der per automatik bliver brugt, fordi de kan konkurrere med de nuværende teknologier."
Bjarke Bak Christensen, direktør

”DTU Bioengineering har en unik mulighed for at udvikle ny viden og nye virksomheder, som kan levere bæredygtige løsninger inden for bio- og farmatek, fødevarer, foder, materialeforskning og bioenergi. Det placerer DTU Bioengineering som en vigtig bidragyder i forhold til at løse FNs bæredygtighedsmål. Men hvis vi virkelig skal gøre en forskel, så er vi nødt til at gøre det på et forretningsmæssigt og konkurrencedygtigt grundlag. Hvis det skal flytte sig på verdensplan, så er vi nødt til at lave nogle teknologier og produkter, der per automatik bliver brugt, fordi de kan konkurrere med de nuværende teknologier. Det skal kunne betale sig,” siger Bjarke Bak Christensen.

Udvikling af nye opfindelser

For at styrke udviklingen af nye opfindelser og sikre, at projekterne udvikles i retninger, som er kommercielt interessante, vil forskerne på DTU Bioengineering fremover få hjælp fra de nye professorer og en fast konsulent fra DTU Techtransfer. De vil blandt andet kunne få hjælp til at lægge en strategi for finansiering af deres forskning, ansøgninger om patent og aftaler om samarbejde. Derudover vil de få hjælp til at se, hvor i deres forskning, der ligger viden og ideer, som kan blive til en virksomhed, og hvad det måske ikke giver mening at bruge energi på. Målet er at få skabt en kultur på instituttet, hvor grundlæggende forskning går hånd i hånd med innovation og entrepreneurship.

Den første professor og vicedirektør på DTU Bioengineering, Steffen Goletz, kommer fra en karriere i den private sektor i Tyskland, hvor han har stiftet fem virksomheder og i de fleste fungeret som både administrerende direktør og forskningsdirektør. Steffen Goletz har gennem sin tid i industrien udarbejdet mere end 60 patenter og 50 publikationer. Ud over stillingen som vicedirektør skal Steffen Goletz stå i spidsen for en forskningsgruppe inden for innovation og glycoengineering.

Stærke kompetencer

Det andet professorat skal udvikle en ny strategisk styrkeposition med fokus på forskning og innovation inden for integrerede mikro- og nanoteknologiske systemer inden for biologi og biomedicin. Dette professorat forventes besat i første halvdel af 2019.

Udover at styrke forskernes innovationskompetencer, skal en intern arbejdsgruppe sikre, at der bliver arbejdet med entreprenørskab på tværs af forskning og undervisning, så iværksætteri også bliver en integreret del af undervisningen, hvor studerende blandt andet skal ide-generere og vurdere, hvor der er et markedspotentiale.

”Det er en investering i at styrke iværksætterkulturen. Men jeg er overbevist om at det også kan gøre undervisningen sjovere og mere nærværende, fordi både lektorer og studerende beskæftiger sig med konkrete teknologier og produkter,” siger Bjarke Bak Christensen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.