Skoler & gymnasier

Gratis undervisning og undervisningsmaterialer til grundskoler og gymnasier.

Girls working at the computer

Studieretningsprojekter (SRP)

DTU Bioengineering tilbyder gymnasieelever med flair for bioteknologi at komme ud på DTU og udføre øvelser der kan anvendes i deres studieretningsprojekt. Vi tilbyder øvelser indenfor forskellige områder af bioteknologien, og eleverne vil undervejs blive vejledt og undervist af nogle af vores dygtigste studerende indenfor området.
Læs om studieretningsprojekter og tilmelding.

Øvelsesbesøg hos Eduforce

DTU Bioengineering samler en stor del af sine undervisningsaktiviteter for gymnasieklasser i "Bioteket"; et koncept for undervisning, der består af et undervisningslokale, et forsøgslaboratorium og en dedikeret gruppe af universitetsstuderende kaldet Eduforce, der står for undervisningen. Læs mere om Eduforce.

On-line undervisningsmateriale fra Biotech Academy

Biotech Academy er en gruppe af DTU’s elitestuderende, der udvikler undervisningsmaterialer indenfor de naturvidenskabelige discipliner målrettet gymnasieelever - lige til at downloade gratis! Alle emner behandler konkrete problemstillinger fra virkelighedens verden, så eleverne kan se perspektiver i at lære om naturvidenskab. Til hvert emner er der læsemateriale og en praktisk øvelse. På Biotech Academys hjemmeside finder du bl.a.: 

  • En lang række undervisningsprojekter
  • Biostriben: Tekst og små videoer om naturvidenskabelige grundbegreber som det centrale dogme og fotosyntese. 
  • Et virtuelt laboratorie, hvor du kan lave øvelser om f.eks. lægemiddeludvikling.

Læs mere på Biotech Academys hjemmeside

Forskningens døgn

DTU Bioengineering bidrager hvert år til DTU’s aktiviteter i anledningen af forskningens døgn, som har fokus på formidling af universiteternes viden til den brede befolkning.

Vidensformidling på alle niveauer er en naturlig og essentiel del af instituttets aktiviteter, og Forskningens døgn er en god anledning til at udbrede viden indenfor instituttetes forskningsfelter.
Læs mere om Forskningens døgn på DTU.