Om DTU Bioengineering

Institut for bioteknologi og biomedicin (DTU Bioengineering) adresserer udfordringer af stor samfunds- eller forskningsmæssig betydning igennem grundforskning, anvendt forskning samt undervisning, videnskabelig rådgivning og udbredelse af viden inden for områderne mikrobiologi, biomedicin og bioteknologi.

Instituttets forskning falder inden for områderne biokemi, biofysik, molekylær, strukturel og cellulær biologi, enzymologi, immunologi, mikrobiel økologi og fysiologi, naturproduktkemi, modellering nanoteknologi og bioinformatik.

Instituttets mission, som er baseret på en grundlæggende og teknologisk forståelse af biologiske og molekylære systemer, er at forske, undervise, yde videnskabelig rådgivning og udbrede viden om bioteknologi og biomedicin.

Instituttets vision er, som en international leder i forskning, undervisning og innovation inden for bioteknologi og biomedicin at fremme state-of-the-art i bæredygtige bioprocesser og bidrage til forbedringen af menneskehedens sundhed.

DTU Bioengineering har en ingeniørmæssig tilgang til alle aspekter af bioteknologi og biomedicin. Det gør instituttet til en værdifuld aktør med unikke kompetencer i et samfund med en voksende biobaseret økonomi og med et sundhedsvæsen, som bevæger sig i retning mod personlig medicin.

Instituttets aktiviteter sætter et klart fokus på medicin- og biotekindustriens behov, og peger mod innovation, nye virksomheder og videnskabelige tjenester inden for bioremediering (biologisk nedbrydning af skadelige stoffer), ingredienser, materialer og biofarmaceutiske produkter til gavn for samfundet, og støtter op om mange af FN’s mål for en bæredygtig udvikling de såkaldte UN SDG's

DTU Bioengineerings undervisning er forankret i instituttets forskning på både bachelor, master og ph.d. niveau, hvorved de studerende sikres den nyeste viden inden for feltet.

Organisation
DTU Bioengineering har omtrent 250 ansatte, hvoraf ca. 2/3 videnskabeligt personale.

Instituttets forskningsgrupper er organiseret i fire tæt samarbejdende forskningssektioner. Forskningsplatformene er ligeledes forankret i sektionerne, og servicerer hele instituttet samt eksterne partnere og kunder.

Instituttet undervisningsenhed ”Teaching Core” koordinerer og udvikler instituttets undervisning.

Den administrative enhed støtter det videnskabelige personale og sikrer, at administrative processer på instituttet kører glat.

DTU Bioengineering ledes af en institutdirektør og dennes ledelsesteam, som består af sektionslederne, administrationschefen og undervisningschefen. Direktøren rådgives af et eksternt advisory board og et strategisk fakultetsforum samt et lokalt samarbejdsudvalg og et arbejdsmiljøudvalg.

Organisationsdiagram  

Download i pdf.

Organizational chart

Institutdirektør

Bjarke Bak Christensen
Institutdirektør
DTU Bioengineering
30 66 42 33

Viceinstitutdirektør

Steffen Goletz
Viceinstitutdirektør
DTU Bioengineering
93 51 05 07

Administrationschef

Lykke Charlotte Hindsgaul
Administrationschef
DTU Bioengineering
45 25 26 20

Undervisingschef

Malene Bonné Meyer
Undervisningschef
DTU Bioengineering
45 25 25 69

Leder af Section for Synthetic Biology

Rasmus John Normand Frandsen
Lektor
DTU Bioengineering
45 25 27 08

Centerleder & Leder af Section for Microbial...

Lone Gram
Professor
DTU Bioengineering
45 25 25 86

Leder af Section for Protein Science and...

Ulrich auf dem Keller
Professor MSO
DTU Bioengineering
21 12 61 45

Leder af Section for Protein Chemistry...

Anne S. Meyer
Professor
DTU Bioengineering
45 25 25 98