Laborant med erfaring i molekylærbiologi

tirsdag 11 jan 22

Send ansøgning

Frist 25. januar 2022
Du kan søge om jobbet ved DTU Bioengineering ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering), Sektion for Syntesebiologi søger en dygtig og entusiastisk laborant til et internationalt forskningsmiljø.

Det er en alsidig og spændende stilling, der omfatter opgaver inden for både forskning og undervisning. Et fokusområde for den søgte kandidat er at bidrage til udviklingen af fremtidens gær- og skimmelsvampe-baserede cellefabrikker til produktion af b.la. medicin og fødevareingredienser. Du vil indgå i vores laborantteam der i fælleskab løser opgaver for sektions forskningsgrupper, koordineret af en laborantkoordinator. Du skal styrke laborantteamets kompetencer inden for molekylærbiologiske og genetiske metoder til blandt andet konstruktion (transformation/krydsning) og karakterisering (fysiologisk og kemisk) af nye svampestammer, hvorfor er praktisk erfaring inden for disse områder en forudsætning.

Stillingen indbefatter også ansvar for at supportere et eksperimentelt 3-ugers kursus i molekylærbiologi for ca. 28 studerende, samt løbende vejledning af laborantelever.

De primære ansvarsområder
Du vil blive en aktiv deltager i vores forskningsprojekter og få en stor grad af selvstændighed/frihed i planlægningen og gennemførslen af eksperimentelt arbejde (forsøg defineret af forskerne), der er essentielt for sektionens videnskabelige produktion. Desuden vil du blive medansvarlig for div. apparatur (elektroforeseudstyr, PCR maskiner, mikroskoper, centrifuger og autoklaver), generel vedligeholdelse af vores laboratorier, indkøb af kemikalier samt instruktion af projektstuderende og yngre forskere. Endvidere vil du få en markant rolle i at supportere den praktiske undervisning i et 3-ugers eksperimentelt kursus i svampe-molekylærbiologi og genetik. Ligeledes vil du får en vigtig rolle i overgangen fra manuelt udførte laboratorieeksperimenter til automatiserede løsninger via sektionens robotpark.

Vores forventninger til dig
Du er uddannet laborant eller laboratorietekniker med gode mundtlige og skriftlige engelskkundskaber, er rutineret bruger af Microsoft Office pakken, samt har viden og erfaring med arbejdsmiljøsikkerhed i et dynamisk forskningsmiljø med mange internationale medarbejdere.

Erfaring med fluorescens mikroskopi vil være en fordel, da det typisk indgår som en del af stammekarakteriseringen.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Stillingen er på 37 timer og en 2-årig ansættelse.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2022, eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgning og kontrakt
Vi skal modtage din ansøgning senest den 25. januar 2022. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte lektor Jakob Blæsbjerg Hoof via E-Mail (jblni@dtu.dk) eller via telefon (4525 2676).

Du kan læse mere om instituttet på www.bioengineering.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) udfører forskning, undervisning, myndighedsbetjening og innovation inden for områderne mikrobiologi, biokemi, bioteknologi og biomedicin. Instituttets forskning er på højeste internationale niveau og er fokuseret på de samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer inden for feltet. Instituttets forskning fordeler sig på tre hovedområder: Mikrobiel økologi og fysiologi, Industriel bioteknologi og cellefabrikker og Biomedicin og sundhed. Instituttet har omfattende samarbejder med danske og udenlandske forskningsinstitutioner og virksomheder. DTU Bioengineering har ca. 330 ansatte, hvoraf 2/3 er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har til huse på DTU Lyngby Campus.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.