Den molekylære mikrobiologi og dens redskaber

Eleverne kommer i laboratoriet og arbejder med de grundlæggende redskaber, der anvendes inden for den molekylære mikrobiologi herunder PCR, restriktionsanalyse og visualisering med gelelektroforese. Eleverne kommer til at lave to øvelser: Undersøgelse af mutation med PCR og Restriktions analyse af plasmider. På dagen vil teorien bag PCR, gelelektroforese, auxotrofi, biosyntese, restriktions enzymer, plasmider og genotyping blive gennemgået.

Vi anbefaler, at eleverne i forvejen har fået undervisning i DNA og gener, metabolisme, PCR og gelelektroferese. Eleverne får en kort rundvisning på DTU samt et oplæg om bacheloruddannelserne "Bioteknologi" og "Teknisk biomedicin" samt det at være studerende på DTU. Besøget på DTU varer fra kl. 9.00 - 16.30.

Praktiske oplysninger

Hvor:
På DTU Bioengineering, Bygning 207, rum 048, 2800 Kgs. Lyngby

Forudsætninger
Eleverne skal have biologi, kemi eller bioteknologi på højt niveau og skal mindst gå i 2.g når øvelsen udføres.

Det anbefales at du underviser dine elever i PCR og det centrale dogme samt i pipettering. Al nødvendig teori blive dækket i løbet af dagen, men udbyttet er større hvis eleverne har denne baggrundsviden hjemmefra.

Såfremt der er elever i klassen der lider af sygdomme, som kan have indflydelse på sikkerheden i lab bør det noteres i bookingen. Dette kan f. eks. være Epilepsi eller lignende.

Antal deltagere
12-30 elever.

Hvis din klasse eller hold er på under 12 elever, så er det muligt at kontakte koordinatorerne på biotech-gymbooking@bio.dtu.dk. Så kan det være muligt at kombinere et lille hold, med en anden klasse.

Udbydes i perioden
Forår og efterår.
Efterår 2024:9/9 - 29/11

Tidsforbrug
kl. 9.00 - 16:30 ca.

Materialer
Eleverne skal selv medbringe en udprintet version af øvelsesvejledningen. Der skal som minimum være én udprintet vejledning pr. gruppe. Eleverne skal selv sørge for mad. Der kan købes mad i DTU's kantine eller medbringes madpakke.

Ledige datoer
Der bliver åbner op for booking af øvelser til efteråret 2024 i august måned.

Der afvikles SOP-øvelser i uge 44-48. Læs mere om SRP-øvelser her.

Skriv til biotech-gymbooking@bio.dtu.dk ved spørgsmål.

Kontakt

Mathilde Blume Skjoldager

Mathilde Blume Skjoldager Eduforce coordinator and teacher