Enzymatisk Plastiknedbrydning og Protein Engineering

I denne øvelse skal eleverne i laboratoriet og lave et eksperiment hvor de undersøger nedbrydningen af plastik vha. et enzym. Eleverne kommer til at lave en standardkurve og en enzymatisk reaktion ved to forskellige temperaturer. Herefter skal eleverne lave databehandling i excel. Eleverne vil også blive undervist i 'protein engineering' ved at arbejde med en 3D struktur af et protein. Her skal de komme med forslag til, hvordan man kan optimere enzymets aktivitet overfor PET-plastik ved f.eks. at ændre på udvalgte aminosyrer, der befinder sig i enzymets bindingskløft. Du vil derfor komme til at arbejde med aminosyrer og lære om, hvad der adskiller dem.  

Eleverne skal medbringe en laptop med office-programmet Excel installeret. Eleverne får også en kort rundvisning på DTU samt et oplæg om bacheloruddannelserne "Bioteknologi" og "Teknisk biomedicin" samt det at være studerende på DTU. Besøget på DTU varer fra kl. 9.00 - 16.00 ca.

Praktiske oplysninger

Hvor

På DTU Bioengineering, Bygning 207, rum 048, 2800 Kgs. Lyngby

Forudsætninger

Eleverne skal have biologi, kemi eller bioteknologi på højt niveau og skal mindst gå i 2.g når øvelsen udføres. 
Det anbefales at du underviser dine elever i intermolekylære bindinger og proteiner/enzymer samt i pipettering. Al nødvendig teori blive dækket i løbet af dagen, men udbyttet er større hvis eleverne har denne baggrundsviden hjemmefra.
Såfremt der er elever i klassen der lider af sygdomme, som kan have indflydelse på sikkerheden i lab bør det noteres i bookingen. Dette kan f. eks. være Epilepsi eller lignende.

Antal deltagere

12-30 elever.

Hvis din klasse eller hold er på under 12 elever, så er det muligt at kontakte koordinatorerne på biotech-gymbooking@bio.dtu.dk. Så kan det være muligt at kombinere et lille hold, med en anden klasse.

Udbydes i perioden

Forår og efterår.
Efterår 2024:9/9 - 29/11

Tidsforbrug
kl. 9.00 - 16:30 ca.

Materialer

Eleverne skal selv medbringe en udprintet version af øvelsesvejledningen. Der skal som minimum være én udprintet vejledning pr. gruppe. Eleverne skal selv sørge for mad. Der kan købes mad i DTU's kantine eller medbringes madpakke.

Ledige datoer

Der bliver åbner op for booking af øvelser til efteråret 2024 i august måned.

Der afvikles SOP-øvelser i uge 44-48. Læs mere om SRP-øvelser her.

Skriv til biotech-gymbooking@bio.dtu.dk ved spørgsmål.

Kontakt

Mathilde Blume Skjoldager

Mathilde Blume Skjoldager Eduforce coordinator and teacher