Forskning

DTU Bioengineerings forskning ligger både indenfor den grundlæggende og den anvendte forståelse af biologiske og molekylære systemer, der anvendes i bioteknologi og biomedicin. Et centralt fokus er at tilvejebringelse af de teknologiske og biologiske midler til at opdage nye bioaktive molekyler, proteiner / enzymer eller biologer (mikroorganismer eller mikrobiomer) til biomedicinske eller bioteknologiske formål.

Forskningen på instituttet støttes af forskningsplatforme, der leverer state-of-the-art kapacitet til fermentering, high-through-put screening, massespektrometribaseret metabolomik og proteomik.

Den tværfaglige tilgang til forskning er baseret på samarbejder med en lang række partnere fra andre afdelinger på DTU, nationale og internationale institutioner og industrier i den offentlige og private sektor. Forskningen er organiseret i fire tæt sammenkoblede forskningsafdelinger og to forskningscentre.