Forskning

DTU Bioengineerings forskning ligger både indeinfor den grundlæggende og den anvendte forståelse af biologiske og molekylære systemer, der anvendes i bioteknologi og biomedicin. Et centralt fokus er at tilvejebringelse af de teknologiske og biologiske midler til at opdage nye bioaktive molekyler, proteiner / enzymer eller biologer (mikroorganismer eller mikrobiomer) til biomedicinske eller bioteknologiske formål.

Forskningen på instituttet støttes af forskningsplatforme, der leverer state-of-the-art kapacitet til fermentering, high-through-put screening, massespektrometribaseret metabolomik og proteomik.

Den tværfaglige tilgang til forskning er baseret på samarbejder med en lang række partnere fra andre afdelinger på DTU, nationale og internationale institutioner og industrier i den offentlige og private sektor. Forskningen er organiseret i fire tæt sammenkoblede forskningsafdelinger og et forskningscenter.

Forskningsgrupper

Fungal Diversity and Application
Jens Christian Frisvad

Fungal Systems Biology
Christopher Workman

Infection Microbiology
Lars Jelsbak

Interfacial Enzymology
Peter Westh

Mammalian Cell Line Engineering
Lise Marie Grav

Mogens Kilstrup

Molecular Microbial Ecology
Mikkel Bentzon-Tilia

Nano Bio Integrated Systems
Winnie Svendsen

Natural Product Discovery
Thomas Ostenfeld Larsen 

Photosynthetic Cell Factories
Henrik Toft Simonsen

Protease Network Degradomics
Ulrich auf dem Keller

Protein Biophysics
Alexander Büll

Protein Glycoscience and Biotechnology
Maher Abou Hachem

Structural Enzymology
Preben Morth

Tropical Pharmacology
Andreas Hougaard Laustsen

Ubiquitin Signallling and Inflammation
Rune Busk Damgaard

Yeast Biotechnology and Fermentation
José Luis Martinez Ruiz